Nancy Brady Lynn Blackburn Fr. Wale Fafiade
Senior Warden Junior Warden Treasurer
Nov. 2010 – Nov. 2014 Nov. 2008 – Nov. 2012 Nov. 2009 – Nov. 2013
Catherine Tremper Phillip Carter Randy Kittredge
Secretary Member Member
Nov. 2008 – Nov. 2012 Nov. 2009 – Nov. 2013 Nov. 2010 – Nov. 2014
Serena Perkins Peter Ndile Roger Stridesberg
Member Member Member
Nov. 2010 – Nov. 2014 Nov. 2008 – Nov. 2012 Nov. 2009 – Nov. 2013